HOSE | HNX  | VN30  | HNX30 | UPCoM | OTC | LSX  | CSX 

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN HOSE

Chỉ số VNIndex: 826.84 giảm -2.09 tức -0.25%
Chọn ngày  :    Chọn phiên giao dịch : 
CHỈ SỐ TỔNG HỢP
Top 5 CP có KL khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
FLC 29,561,100
HQC 9,085,600
HAI 6,630,680
OGC 6,391,820
AMD 5,500,780
Top 5 CP có KL khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
HLG 10
MCP 10
DAT 20
VAF 20
AAM 30
Top 5 CP có GT khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
ROS 594,944,000,000
MWG 230,162,000,000
FLC 217,766,000,000
HPG 191,281,000,000
NVL 104,088,000,000
Top 5 CP có GT khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị
AGF 1,000,000
HVX 1,000,000
ICF 1,000,000
RIC 1,000,000
CLW 2,000,000
Top 5 CP có KL NN mua khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
BID 1,561,710
PVD 1,141,924
FCN 684,510
VIC 470,710
SSI 310,960
Top 5 CP có KL NN mua khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
KHA 20
SKG 20
DRH 80
SBV 120
SZL 130
Top 5 CP có GT NN mua khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
BID 33,339,385,080
VIC 26,033,557,970
PLX 18,591,328,620
PVD 17,158,550,024
FCN 16,527,493,950
Top 5 CP có GT NN mua khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị
SKG 645,480
DRH 1,741,760
VIP 3,171,600
FCM 3,855,840
SZL 4,934,150
Top 5 CP có KL NN bán khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
Top 5 CP có KL NN bán khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
Top 5 CP có GT NN bán khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
Top 5 CP có GT NN bán khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị