HOSE | HNX  | VN30  | HNX30 | UPCoM | OTC | LSX  | CSX 

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN HOSE

Chỉ số VNIndex: 1,150.19 tăng 11.43 tức 1%
Chọn ngày  :    Chọn phiên giao dịch : 
CHỈ SỐ TỔNG HỢP
Top 5 CP có KL khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
STB 22,637,590
VRE 15,641,390
SSI 14,370,650
SCR 10,907,420
HPG 9,631,780
Top 5 CP có KL khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
DTT 10
HOT 10
SCD 10
SVT 10
BTT 20
Top 5 CP có GT khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
VRE 817,825,000,000
SSI 582,181,000,000
HPG 579,572,000,000
VCB 397,969,000,000
STB 371,451,000,000
Top 5 CP có GT khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị
BTT 1,000,000
CEE 1,000,000
DXV 1,000,000
ICF 1,000,000
PIT 1,000,000
Top 5 CP có KL NN mua khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
VPB 2,004,270
SSI 1,500,400
HDB 809,120
E1VFVN30 745,870
HPG 688,670
Top 5 CP có KL NN mua khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
GTA 10
VNS 20
AMD 20
PTB 30
CTG 50
Top 5 CP có GT NN mua khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
SAB 149,237,424,000
VPB 127,114,811,940
SSI 60,484,124,800
MSN 50,035,212,370
GAS 44,601,418,320
Top 5 CP có GT NN mua khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị
AMD 98,800
GTA 133,800
VNS 278,380
TEG 1,029,600
NVT 1,627,200
Top 5 CP có KL NN bán khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
VPB 2,004,270
KBC 1,974,030
HSG 1,621,190
VND 1,216,140
SAB 832,640
Top 5 CP có KL NN bán khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
TDW 10
VNL 10
TIE 10
SVI 20
SFG 40
Top 5 CP có GT NN bán khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
SAB 181,286,544,000
VPB 127,114,811,940
PLX 64,354,199,280
VJC 45,359,581,620
VIC 44,536,592,880
Top 5 CP có GT NN bán khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị
SFG 571,440
FCN 4,228,600
VSC 4,282,800
NNC 4,692,960
TRA 6,342,840