HOSE | HNX  | VN30  | HNX30 | UPCoM | OTC | LSX  | CSX 

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN HOSE

Chỉ số VNIndex: 768.97 tăng 1.38 tức 0.18%
Chọn ngày  :    Chọn phiên giao dịch : 
CHỈ SỐ TỔNG HỢP
Top 5 CP có KL khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
HAI 23,354,090
FLC 6,754,200
TSC 6,187,390
DLG 5,581,180
OGC 5,263,540
Top 5 CP có KL khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
AAM 10
EMC 10
MCP 10
TIE 10
TVT 10
Top 5 CP có GT khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
HAI 303,515,000,000
ROS 222,332,000,000
NVL 113,959,000,000
SSI 102,832,000,000
HPG 102,406,000,000
Top 5 CP có GT khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị
ACC 1,000,000
BTT 1,000,000
S4A 1,000,000
SFC 1,000,000
STK 1,000,000
Top 5 CP có KL NN mua khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
VPB 37,352,550
DXG 2,850,539
TDH 1,481,020
HSG 1,275,317
VNM 745,270
Top 5 CP có KL NN mua khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
GTN 20
HAS 70
HTV 110
SSI 200
VCF 210
Top 5 CP có GT NN mua khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
VPB 1,419,695,720,400
VNM 111,127,209,700
DXG 54,858,623,055
VCI 36,293,370,300
HSG 36,199,873,045
Top 5 CP có GT NN mua khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị
GTN 325,220
HAS 630,630
HTV 1,718,750
HAR 3,742,480
SSI 4,956,800
Top 5 CP có KL NN bán khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
Top 5 CP có KL NN bán khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
Top 5 CP có GT NN bán khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
Top 5 CP có GT NN bán khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị