HOSE | HNX  | VN30  | HNX30 | UPCoM | OTC | LSX  | CSX 

CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN HOSE

Chỉ số VNIndex: 0 giảm 0 tức 0%
Chọn ngày  :    Chọn phiên giao dịch : 
CHỈ SỐ TỔNG HỢP
Top 5 CP có KL khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
Top 5 CP có KL khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
Top 5 CP có GT khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
Top 5 CP có GT khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị
Top 5 CP có KL NN mua khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
Top 5 CP có KL NN mua khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
Top 5 CP có GT NN mua khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
Top 5 CP có GT NN mua khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị
Top 5 CP có KL NN bán khớp lệnh cao nhất
Mã CK Khối lượng
Top 5 CP có KL NN bán khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Khối lượng
Top 5 CP có GT NN bán khớp lệnh cao nhất
Mã CK Giá trị
Top 5 CP có GT NN bán khớp lệnh thấp nhất
Mã CK Giá trị